AHINGSIDA LYRICS

January 15, 2019 0
AHINGSIDA Punshida amuktang khanjaba Hakchanggi kayatna pamjaba.....x2 Thamoigi ihulna ningjaba Wakhalgi ithilda phaojaba.........

LOTTUNA THAMLAKPA LYRICS

January 15, 2019 0
LOTTUNA THAMLAKPA Nongamtasu khallude phaorakkani nungshiba Nongmatasu ninglude ngaorakkani nangonda Mitpham hongesu ngamdre sum...

Hainingba Lyrics

January 12, 2019 0
    HAININGBA      Uhallo nungshibi maithongdo      Haiphettangga noklammu      Mitmangsida leplo tuminna        Mitkupmatang...

Mitsna Lyrics

November 07, 2018 0
Mitsna Lyrics  Mitsna yaoba nangi momon maithongdo Eigi emitsida thamduna pothapham oirene Eigi wakhalse aah.... Awabasu nu...

Thamoigi Marol Lyrics

November 03, 2018 0
Thamoigi Marol Lyrics Minambana thallaba taibang sida Taibang bu thajadraba thamoi sina Hangjari mathanata tuminna Nungs...

Ayo yo yo Lyrics

October 20, 2018 0
Ayo yo yo Lyrics Chafu ga manara eige thamoise Thugaibire he nangi mitchina Chafu ga manara eige thamoise Thugaibire he...

Ngaore Eidi Lyrics

October 14, 2018 0
Ngaore Eidi Lyrics Numitdo khanghouda Lakhi enakta  Kananno Kadaidagi khanglude eina Charangnara eigi wakhalna Khangning...

Nuja Lyrics Bala & Johny

October 14, 2018 0
Nuja Lyrics  Thawaise loubiro nungshibi nangna Hakchaangsu katthokle Pamubi naphamda Thawaise loubiro nungshibi nangna ...

Eigi Mukta Oijage Lyrics

October 14, 2018 0
Eigi Mukta Oijage Lyrics Fajabi leirang nahakse Eigi mukta oijage Thamoi mamal kayano Hendoknadum pithok-ke Fajabi leira...

Meikhu Wang Wang Lyrics

October 08, 2018 0
Meikhu WangWang Lyrics Fajei fajei fajeida Onthoknasu fajeida Fajei fajei fajeida Onthoknasu fajeida Khongthang khuding ...