Emitsina Uriba Lyrics - Manipuri Songs Lyrics


Emitsina Uriba Lyrics


Mayai kalaba nungshigi hoo na
Sinkhare eigi kayat khudingda
Mayai kallaba nungshigi hoo na
Sinkhare eigi kayat khudingda
Meiri thokdana nungshigi meina
Chaklakle eigi hakchang polangse
Meiri thokdana nungshigi meina
Chaklakle eigi hakchang polangse

Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle

Mayol kangluraba eigi thamoibu
Yening hulhanbikhi nangi nungshibana
Mayol kangluraba eigi thamoibu
Yening hulhanbikhi nangi nungshibana
Leiyeng phajiluraba echilsina
Amuk thokhanbikhi nungshi seirolsu
Ngasidi leiyol phuktatlamle nakhutmakna
Photchinbiramle amuk khonjel thoktanaba
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle

Lambi mangluraba eigi khongthangse
Nangna lamjingbikhi khujeng palloinana
Lambi mangluraba eigi khongthangse
Nangna lamjingbikhi khujeng palloinana
Torban ukhidraba epaksida
Naitom thambiramle thouri punduna
Huklamle kongoi 
Engaksida nakhutmakna
Thintatpiramle thoura tenjeina thamoinungda

Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle
Emitsina uriba nangi nungshi shaktamse
Mahu puba tangja lin  oiramle

No comments:

Post a comment