Lam Youna Fajabi Lyrics

Lam Youna fajabi lyrics

Nungshibagi haibani
pamjabagi ngaobani
Thamoi ase paluibei nungshibase phaorakbani

Nungshibagi haibani
pamjabagi ngaobani
Thamoi ase palubei nungshibase phaorakbani

Fajabi nang urubada ngaoroidaba kana leigani
Chamlaba eigi thamoisisu humduna tumin pubikhare
Eral nate eigi nangbu nungshiruba
Lam youna fajabi nangnani

Nungshi haina hairak u
Pakhang etik khanghallage

Thamoi ado pirak u 
Punshi ase katthokpige

Nungshi haina hairak u
Pakhang etik khanghallage

Thamoi ado pirak u 
Punshi ase katthokpige

Nasunglangidamak lepige punshi ase
Choijanara ningol samlang 
Ekhutsina khomgatjage
Eral nate eigi thawai paomelise
Lam youna fajabi nangnani

Nangna leisha farakbei
Eisu pakhang oirkbani 
Leirang leinam chelakbei
Khoimu leinam thirakbani
Karigi lotliba sanlangi marumda

Eral nate eigi natung enariba
Lam youna fajabi nangnani

No comments: