Washak Lyrics - B Maishnam

Washak Lyrics - B Maishnam

Thawai…. thawaimakni …khaluba

Piramle… thamoida cheinaaaa…

Thawai…

thawaimakni khaluba oiramle nungshi mashak khangdabi

Thamoi washak kaihanle nangna ngasidi

Mitlu pirang kangdana lelle eidi

Thamoidagi wakhaldagi pukningdagi hakchangdagi Natheirage ei….

Yeknabani nangdi ephamda (aaah…oohh…)

Houkhraba thoudok ningsing-ningsing kaphalle

Themjinbinaba leitraba punshi…

Yeknabani nangdi ephamda (aaah…oohh…)

Houkhraba thoudok ningsing-ningsing kaphalle

Naitom lepliba punshi… oihalle..

 Punshigi khongchatni thengnaba tabani

Wakhalgi pothapham thamoigi yarekpham oiribiii

Thamoigi thajani..

Punshigi khongchatni thengnaba tabani (thengnaba tabani)

Wakhalgi pothapham thamoigi yarekpham (thamoigi yarekpham ) oiribi

Thamoigi thajani…Thajani….

Houkhiba thoudok kaya ningsingli

Eina nangidamak kaya matik wajakhi

Thamoida tariba nungshi saktamsu

Lengdana dumak thamoinungda ngalari go

Wakhalnadi magi khongul liri

Tamoimadi machete tana kairi

You can fly away

You have been fed away

Everything is falling apart

Matamsu onkhi saktamsu mangkhi

Wakhalsu hongkhi thamoidi pena kapchei…

Wakhalgi pambadubu tougadra

Natraga thamoigi pambadubu chatkadra

Tariba pirangsigi maramdi thamoi thamoitana khange yeahh

Thamoi washak kaihalle nangna ngashidi

Mitlu pirang kangdana lelle eidi

Thamoidagi wakhaldagi pukningdagi hakchangdagi

Natheirage ei..

Yenknabani nangdi  ephamda houkhraba thoudok ningsing ningsing kaphalli….

Themjinbinaba leitraba punshi…

Yeknabani.. nangdi ephamda houkhraba thoudok ningsng ningsing kappahali….

Naitom lepliba punshi oihalla..

No comments:

Post a comment